Contactpersoon voor CDL bij het Repair Café is dhr. J.H.M. Amkreutz
          Het CDL is iedere eerste zaterdag van de maand aanwezig bij het repair cafe in het gemeenschapshuis te Neerbeek.
          Maher Alomari (  ) is dan aanwezig en verricht kleine reparaties
          aan vooral mobiele communicatie apparatuur zoals tablets en smart phones.
          Daarnaast is Sjaak Amkreutz (  ) ook beschikbaar
          voor het doen van aanpassingen aan gebruiksinstellingen.
          Hij is op de woensdagochtend aldaar aanwezig.