Doelstelling en opzet van het Computer Doe- en Leercentrum.


Doel is het geven van laagdrempelige cursussen aan 50-plussers die niet of nauwelijks met een computer en/of tablet kunnen of durven omgaan. U kunt hier ervaren wat het gebruik van de computer voor u kan betekenen.
 
Sterke punten:
 
Docenten.
De cursussen worden gegeven door vrijwilligers op de locatie Stegen 35 in Beek. Het zijn veelal senioren die de nodige ervaring hebben met het gebruik van computers.Graag willen zij hun kennis aan anderen overdragen, zodat ook die kunnen genieten van het gebruik van de computer.Deze cursussen zijn zeer geschikt voor iedere 50-plusser, zowel vrouwen als mannen, die meer over de computer willen weten en ermee willen gaan werken.